Home » Opleidingen » Leergang Interim Management in het Onderwijs

Leergang Interim Management in het Onderwijs

 • SBU 336 uur
 • Studiepunten 12 ECTS
 • Start leergang Nader te bepalen
 • Kosten €5.600,-
Direct aanmelden
/5
Gem. uit ervaringen

Intro

Tijdelijk leiderschap (interim management) is wezenlijk anders dan lijnmanagement maar lijkt er tegelijkertijd heel veel op. In deze leergang leert u zowel hoe u uw rijke ervaring effectief kunt inzetten, als nieuwe manieren van kijken en handelen. Er is aandacht voor het goed contracteren (en her-contracteren) van de opdracht en het scherp zicht krijgen op het beoogde resultaat. U leert aan de hand van praktijkcases kijken naar organisatievraagstukken en op basis daarvan een rijk plan-van-aanpak te maken en de juiste interventies te doen.

Het uitgangspunt van de leergang Interim Management in het Onderwijs is dat het niet zozeer gaat om problemen oplossen, maar vooral om het vergroten van het probleemoplossend vermogen van alle betrokkenen in de school.

Inhoud

Via deze leergang scherpt u uw eigen profiel aan als interim leidinggevende en krijgt u beter zicht op het type opdrachten en vraagstukken waarvoor interim leidinggevenden worden gezocht.

Door de duale opzet – u werkt tijdens deze leergang aan een interim-praktijkopdracht – verwerft u niet alleen nieuwe kennis en inzichten, maar brengt u die meteen ook in de praktijk.

De leergang duurt 1,5 jaar en bestaat uit:

 • Een individuele intake
 • Vijf 24-uursconferenties
 • Individuele coaching
 • Maatschapbijeenkomsten
 • Het uitvoeren van meerdere praktijkopdrachten
 • Opbouwen van een portfolio

Studiebelasting en kosten

De totale studiebelasting is 336 uur (het equivalent van 12 ECTS). Voor deze leergang Interim Management vragen wij een investering van €5.600,-. Dit is inclusief alle materialen, lunch- en verblijfkosten. Wij factureren deze kosten in twee termijnen, 50% bij aanvang en 50% van het bedrag na afronding van de leergang.

Doelgroep

Ervaren schoolleiders met minimaal 10 jaar ervaring met eindverantwoordelijkheid, die de ambitie hebben om – binnen of buiten de eigen organisatie – op interimbasis opdrachten uit te voeren, of daarmee al begonnen zijn.

Resultaat

 • U raakt vertrouwd met nieuwe manieren van kijken en handelen
 • Vaardigheid in het goed onderzoeken en diagnosticeren van een schoolorganisatie
 • Bekend met het inzetten van interventiekunde
 • Deelnemers komen in aanmerking om deel uit te maken van de pool van Marant Interim

Programma

De leergang duurt 1,5 jaar. De startdatum van de eerstvolgende leergang wordt nog bepaald.

De leergang bestaat uit:

 • Individuele intakegesprekken van 1,5 uur
 • Eerste 24-uursconferentie ‘Het innerlijk werkmodel’
 • Eerste maatschapbijeenkomst (3-4 groepen)
 • Eerste individuele voortgangs-/coachingsgesprek
 • Tweede  24-uursconferentie ‘Oriëntatiefase’
 • Tweede maatschapbijeenkomst (3-4 groepen)
 • Tweede individuele voortgangs-/coachingsgesprek
 • Derde  24-uursconferentie ‘Diagnosefase’
 • Derde maatschapbijeenkomst (3-4 groepen)
 • Vierde  24-uursconferentie ‘Uitvoering / implementatiefase’
 • Vierde maatschapbijeenkomst (3-4 groepen)
 • Derde individuele voortgangs-/coachingsgesprek
 • Vijfde  24-uursconferentie ‘Afrondingsfase’
 • Portfoliobeoordeling en slotbijeenkomst

Schoolleidersregister PO

De leergang Interim Management in het Onderwijs is gecertificeerd bij het Schoolleidersregister PO.

Deze leergang dekt de professionaliseringsthema’s:

 1. Persoonlijk leiderschap
 2. Regie en strategie (deelthema’s: structuur en cultuur, HR-beleid)
 3. Kennis- en kwaliteitsontwikkeling (deelthema’s: strategisch kwaliteitsmanagement, professionele leergemeenschap, onderzoeksmatig werken)
 4. In relatie staan tot de omgeving (alle deelthema’s)
 5. Omgaan met verschillen (deelthema’s: omgaan met verschillen als team, omgaan met verschillen vertaald naar de schoolorganisatie, omgaan met verschillen en samenwerking)
 6. Leidinggeven aan verandering

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan hier.

Voor meer informatie of voor het maken van een vrijblijvende afspraak, kunt u contact opnemen met Jan van Leeuwen (senior adviseur Marant Interstudie en programmaleider; j.vanleeuwen@marant.nl / 06 204 197 40) of met Frans Kwakernaat (manager Marant Interim en senior adviseur; e-mail / 06 330 370 69).

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau Marant Interstudie via interstudie@marant.nl of 0481- 439377.

Deel deze opleiding