Home » Opleidingen » Implementatietraject Looqin PO en KO

Implementatietraject Looqin PO en KO

  • Type Training
  • Groepsgrootte In overleg
  • Aantal bijeenkomsten In overleg
  • Kosten In overleg
4.8/5
Gem. uit 14 ervaringen

Een volledig beeld van de ontwikkeling van kinderen is enorm waardevol. Met Looqin heb je een goed kindvolgsysteem in huis om de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar te volgen en te registreren. Looqin PO en Looqin KO is ontwikkeld door Dr. Ferre Laevers (Universiteit Leuven) en is door Onderwijs Maak je Samen gedigitaliseerd en vertaald naar de Nederlandse situatie.

Looqin is een digitaal procesgericht kindvolgsysteem dat je de mogelijkheid biedt om kinderen op een effectieve manier te volgen en te begeleiden in hun leer- en groeiproces. Het systeem laat een eenvoudig en volledig beeld zien van zowel de ontwikkelingen binnen een groep als de groei en ontwikkeling van een individueel kind. De visie van dit procesgericht kindvolgsysteem is dat de gegevens die je met dit instrument verkrijgt, niet zomaar ‘resultaten’ zijn, maar juist richting geven aan het optimaal handelen in de klas. Het versterkt je als professional om scherp te reflecteren en in te spelen op de behoeften van de kinderen. Looqin maakt dat je in één beweging méér ziet en je handelen sneller kan afstemmen op wat voor de groep en elk kind nodig is.

Als leerkracht of pedagogisch medewerker start je met een groepsscreening van het welbevinden en de betrokkenheid, gevolgd door een groepsscreening van competenties en prestaties (PO) of ontwikkelingsdomeinen (KO). Looqin biedt een inspiratiebron van interventies op betrokkenheidsverhogende factoren. Deze kan je direct inzetten. Ook geeft Looqin de mogelijkheid om nader in te zoomen op kinderen met extra begeleidingsbehoeften.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor leerkrachten het primair onderwijs, intern begeleiders, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, zorgcoördinatoren, pedagogisch coaches, en managers.

Doelstelling

Na het volgen van een implementatietraject kun je:

  • werken met het procesgericht kindvolgsysteem Looqin en dit in je eigen praktijk hanteren;
  • op een juiste wijze observeren om zo tot een volledig beeld te komen van de kinderen in je groep;
  • de basisinhoud over welbevinden, betrokkenheid, competentie en prestaties (PO) of ontwikkelingsdomeinen (KO) toepassen en weet je wat het belang van deze aspecten is;
  • interventies toepassen op groepsniveau die samenhangen met de betrokkenheidsverhogende factoren om hiermee een krachtige (speel)leeromgeving te creëren.

Werkwijze

Tijdens het  implementatietraject van Looqin wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan je professionele handelen als leerkracht of pedagogisch medewerker. Elk implementatietraject wordt naar eigen behoeften en wensen samengesteld.

Meer informatie

Wil je weten wat de precieze kosten zijn voor jouw team of school, afgestemd op jouw wensen, neem dan gerust contact op met het team van Het Jonge Kind via jongekind@marant.nl.

Deel deze opleiding