Home » Opleidingen » Opleiding Hoogbegaafdheid Specialist

Opleiding Hoogbegaafdheid Specialist

 • Type Opleiding
 • Duur 7 bijeenkomsten
 • Prijs €2.150
 • Studiebelasting 180 uur
 • Start Nog niet bekend
4.5/5
Gem. uit 33 ervaringen

Intro

De opleiding hoogbegaafdheid is voor intern begeleiders en leraren in het PO die een specifieke taak hebben of ambiëren m.b.t. hoogbegaafde leerlingen. Excelleren en talentontwikkeling staan op de kwaliteitsagenda van het primair onderwijs. Ook (hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan specifieke aandacht om de school als ‘leerplek’ te kunnen ervaren en zich lekker in hun vel te voelen. Die erkenning is echter nog niet in elke groep van het basisonderwijs vanzelfsprekend.

Allereerst moeten hun behoeften door het team (h)erkend worden. Vervolgens is het belangrijk dat elke school over tenminste één specialist (hoog)begaafdheid beschikt. Een specialist die op dit punt kan optreden als coördinator voor schoolbeleid, als vraagbaak voor collega’s en als mentor voor de leerlingen. Deze Opleiding Hoogbegaafdheid van Marant is met name bedoeld voor dergelijke leraren.

Doelgroep

Intern begeleiders en leraren in het basisonderwijs die een specifieke taak hebben of ambiëren met betrekking tot (hoog)begaafde leerlingen.

Doel Opleiding Hoogbegaafdheid

Je bent op de hoogte van de opvattingen over (hoog)begaafdheid en wat de kenmerken zijn. Je kent de mogelijkheden (inclusief het aanbod aan verrijkingsmateriaal) om in te spelen op de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen, en je beschikt over vaardigheden om hierover te communiceren in het team, met ouders en met de leerlingen zelf.

Programma

Dag 1 
Intakegesprek

Dag 2
Kennismaking, theorieën over hoogbegaafdheid, kenmerken en contra indicaties

Dag 3
Signaleren en diagnosticeren; onderpresteren

Dag 4
Afstemmen van het aanbod, Compacten en Verrijken, materialen

Dag 5 
De rol van het team, organisatiemogelijkheden voor verrijking en communicatie met ouders

Dag 6
Schoolbeleid en plan van aanpak

Dag 7 
Eindgesprek aan de hand van het aangelegde portfolio

Resultaat

 • Je kent de actuele stand van zaken op het gebied van hoogbegaafdheid, zowel theoretisch als praktisch
 • Je kunt hoogbegaafdheid een plaats geven binnen (het werken aan) passend onderwijs
 • Je bent op de hoogte van risico’s die hoogbegaafde leerlingen lopen, maar weet ook hoe u hun mogelijkheden tot ontwikkeling kunt brengen
 • Je hebt vaardigheden op het gebied van gesprekvoering  (afstemmingsgesprek met ouders, diagnostisch gesprek met kinderen)
 • Je kent de ervaringen op andere scholen
 • Je beschikt over een repertoire aan mogelijkheden om op de eigen school concrete stappen te ondernemen.

Praktisch

Bijeenkomsten:  7 bijeenkomsten

Data: De data zijn nog niet bekend en afhankelijk van de aanmeldingen. Het is ook mogelijk om de opleiding in company (schoolspecifiek) te doen, waarbij we de opleiding aanpassen naar de wensen van jouw school/stichting.

Tijd: 16.00 tot 20.00 uur

Locatie: Kantoor Marant Interstudie, Nieuwe Aamsestraat 84a te Elst.

Contact tijd
Intake met de deelnemers, vijf opleidingsdagen en eindgesprek aan de hand van het aangelegde portfolio. Zelfstudie en praktijkoefening is 180 uur (omvat o.m. aanleg portfolio, studie van achtergrondinfo en materialen, uitproberen en oefenen in de praktijk, uitwisselingsbezoeken en maatjesoverleg, schrijven van een plan van aanpak/beleidsplan).

Na elke bijeenkomst dienen de deelnemers opdrachten uit te voeren, die tussen docent en deelnemer gedeeld worden binnen een elektronische leeromgeving (ELO).

Certificaat
Deelnemers aan tenminste 80% van de bijeenkomsten die hun praktijkopdrachten naar behoren hebben uitgevoerd, ontvangen na afloop het Certificaat Opleiding Hoogbegaafdheid.

Groepsomvang: minimaal 10, maximaal 24 personen

Kosten:
€ 2.150,00 per persoon. Deze prijs is inclusief koffie/thee, lichte avondmaaltijd, lesmaterialen en literatuur.

Meer informatie of inschrijven

Inschrijven is op dit moment niet mogelijk.

Wil je meer informatie over deze opleiding? Laat dan hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deel deze opleiding