Home » Opleidingen » Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

Opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG)

 • Type Opleiding
 • Duur 1 jaar
 • SBU 60 ECTS
 • Start sept 2018
Direct aanmelden Download brochure
4.9/5
Gem. uit 187 ervaringen

Bent u goed in uw vak? Wilt u uw praktijkkennis en ervaring overdragen op jonge mensen die een vak willen leren in het mbo? Dan is het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift iets voor u. Met dit getuigschrift zet u de stap van vakprofessional naar docent in het middelbaar beroepsonderwijs.

Uw ervaringen, vakkennis en vaardigheden zijn waardevol voor u en ook anderen kunnen er veel van leren. Na de opleiding van ruim een jaar en het behalen van het getuigschrift mag u lesgeven in het mbo. U leert en de mbo-student profiteert.

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

De opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift (PDG) van Marant Interstudie is de opvolger van de opleiding Pedagogisch Didactische Bekwaamheid. We hebben de opleiding herzien op basis van het landelijk Kwaliteitskader. In opdracht van het Ministerie van OCW heeft de mbo-sector dit kader met richtlijnen voor de PDG-opleiding opgesteld. PDG is een opleiding van 60 European Credits (EC), ofwel 1680 studielasturen, op bachelorniveau.

Maar let op: het PDG-getuigschrift is geen bachelordiploma, zoals de tweedegraads lerarenopleiding. Doorstroom van PDG naar de lerarenopleiding is mogelijk met vrijstellingen. Wanneer u de PDG-opleiding succesvol afrondt, ontvangt u een getuigschrift dat erkend is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Hiermee bent u bevoegd docent in het mbo.

Resultaat

Kiest u voor de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift van Marant Interstudie, dan kiest u voor:

 • professionele opleiders die de mbo-beroepspraktijk goed kennen;
 • intensieve begeleiding van onze opleiders en de begeleiders op de mbo-scholen;
 • veel aandacht voor persoonlijke ervaringen en het persoonlijk portfolio;
 • een traject van vijftien maanden;
 • achttien opleidingsdagen in een competentiegerichte leeromgeving;
 • practice what you preach: u wordt opgeleid zoals u ook uw studenten gaat opleiden
 • een Proeve van Bekwaamheid om de opleiding af te ronden, waarin u met examenopdrachten en een assessmentgesprek uw beroepscompetenties aantoont en onderbouwt.

Toelating

U kunt deelnemen aan onze PDG-opleiding als u in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, of als u aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau heeft met ten minste drie jaar relevante werkervaring in uw vakgebied. In beide gevallen toont u via een startassessment aan dat u in staat bent om beroepsdocent te worden. Verder moet u een aanstelling hebben als docent bij een mbo-school voor minimaal 0,4 fte. Tijdens de opleiding verzorgt u ten minste acht lesuren per week. De PDG-opleiding dient u binnen twee jaar succesvol af te ronden.

Werkend leren

In de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift staat uw ontwikkeling in de schoolpraktijk centraal. Onze professionele opleiders en de leerwerkbegeleiders ondersteunen u vanaf het begin van de opleiding. De praktijk vormt ook de rode draad in de portfolio-opdrachten die u maakt. Met deze opdrachten werkt u aan uw competenties, gekoppeld aan thema’s en ervaringen uit de praktijk. Aan het eind van de opleiding legt u een Proeve van Bekwaamheid af, waarin u aantoont dat u de gevraagde competenties op bachelorniveau beheerst.

Doelgroep

Iedere professional met veel kennis en ervaring in een bepaald vakgebied kan docent worden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Of u nou uit de tandtechniek, design, juridisch advies, bouw, zorg of een andere beroepsrichting komt. Als u voldoet aan de toelatingseisen, kunt u lesgeven in uw vakgebied en leert u met anderen het vak van mbo-docent. Een opleiding met pit en perspectief!

Praktisch

 • Duur opleiding: 18 opleidingsdagen
 • Aantal deelnemers: maximaal 14
 • Studiebelasting: 60 EC, ofwel 1680 uur (gelijk aan een voltijds studiejaar)
 • Locatie: trainingsruimte in Elst of omgeving, of op het ROC/AOC
 • De PDG-opleiding staat onder licentie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast werken we samen met de mbo-scholen om onze PDG-opleiding te verzorgen.

Startdata en locatie

In september 2018 start er een nieuwe groep. Er zijn in totaal 18 lesdagen (van 09.30 tot 17.00 uur). De opleiding vindt plaats aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen.

Hoe ziet de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift eruit?

De PDG-opleiding is een opleiding waarin u leren combineert met werken. U werkt als docent op een mbo-school en een vaste dag in de week bent u vrij geroosterd door uw werkgever. Die dag besteedt u aan contactbijeenkomsten of werkt u aan uw studieopdrachten via zelfstudie of uitvoeringstaken in de praktijk.

Meer informatie

Een ROC of AOC kan ervoor kiezen om de PDG-opleiding in-company aan te bieden. Dan maken wij een traject op maat. In overleg stellen we de data vast en desgewenst bespreken we extra opties met betrekking tot assessments, lesbezoeken of specifieke schoolthema’s. Het ROC of AOC kan voor de deelnemers aan de PDG-opleiding een zij-instroomsubsidie aanvragen. Die subsidie bedraagt € 20.000,-. Meer informatie hierover vindt u op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs: www.duo.nl (klik door naar Zakelijk > BVE > Subsidie zij-instroom).

Aanmelden en meer informatie?

Wilt u meer weten over onze opleiding PDG? Neem dan contact op met Myrthe van den Blink, trainer en adviseur bij Marant Interstudie. Dat kan telefonisch via 06 113 023 24 of per e-mail: m.vandenblink@marant.nl. Aanmelden kan via de website van de HAN

Voor praktische informatie kunt u contact opnemen met het Projectbureau Marant Interstudie via interstudie@marant.nl of 0481- 439377.

Download de brochure

Deel deze opleiding