Home » Opleidingen » Oriëntatie op leiderschap

Oriëntatie op leiderschap

 • Start Wordt nog bekend gemaakt
 • Duur 5 maanden
 • Kosten Wordt nog bekend gemaakt
 • Studielast 25 uur (16 uur contacttijd)
4.4/5
Gem. uit 12 ervaringen

Intro

Veel docenten kennen een fase in hun carrière waarin ze nadenken over het vervolg van hun loopbaan. Misschien zit jij hier momenteel middenin en denk je na over het doorgroeien naar een leidinggevende functie. Deze fase is belangrijk voor jou en voor de schoolorganisatie: het gaat immers om het maken van keuzes die veel invloed kunnen hebben op de toekomst.

Marant Interstudie biedt een oriënterend traject aan voor docenten die ambitie, belangstelling of potentie hebben voor een leiderschapsfunctie. Lees hieronder meer over het traject en of dit aansluit bij jouw behoeften en situatie op werk.

In onderstaande video geven Ellen en Sander een impressie van het traject waaraan zij dit jaar succesvol hebben deelgenomen. Hieronder tref je informatie aan over inhoud, werkwijze en planning.

Doelgroep

Oriëntatie op Leiderschap is bedoeld voor docenten die belangstelling hebben voor doorgroei en/of doorstroom naar leidinggevende functies in het onderwijs. In het traject:

 • onderzoek je eventuele twijfels, dilemma’s of vragen,
 • verhelder je jouw persoonlijke profiel aan de hand enkele instrumenten voor  zelfonderzoek (wie ben je en wat wil je?),
 • verken je loopbaanperspectieven in het onderwijs,
 • krijg je inzicht in de invulling van schoolleidersfuncties in diverse schooltypen, en
 • ontvang je coaching bij loopbaanonderzoek en eigen profilering.

Resultaat

Na afloop van het traject:

 1. heb je een duidelijk persoonlijk profiel opgebouwd,
 2. heb je een realistisch beroepsbeeld van leidinggevende functies in het onderwijs,
 3. heb je een sterker zelfbewustzijn ontwikkeld, evenals een meer proactieve houding om gerichte keuzes te maken, nu en in de toekomst en
 4. kun je met je leidinggevende of HRM-functionaris in gesprek over je ontwikkelrichting en loopbaanperspectief.

Jouw leidinggevende kent de agenda voor professionele en schoolontwikkeling en is gebaat bij een goede afstemming tussen organisatie- en teambelang enerzijds en persoonlijke ontwikkelwensen anderzijds.

Opzet

Oriëntatie op Leiderschap bestaat uit:

 • Een telefonische intake waarin we kennismaken en de wederzijdse verwachtingen afstemmen. We bespreken vraag en aanbod, evenals de ontwikkelbehoefte.
 • Het traject:
  • Drie bijeenkomsten ‘Oriëntatie op Leiderschap’
   • Startdag van 9.30 – 17.00 uur
   • Twee middagen van 13.00 – 16.30 uur
  • Een coachgesprek met de trainer/coach.
  • Werkopdrachten ter voorbereiding en verdieping van de bijeenkomsten.
 • Een ontwikkelgesprek met de eigen leidinggevende (opbrengst, persoonlijk statuut, follow-up).

Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.

Werkwijze en planning

Werkwijze

We werken persoons- en opbrengstgericht waarbij het inhoudelijke programma wordt bepaald door de trajectdoelen en de persoonlijke thema’s en leerwensen. We vragen van jou zelfwerkzaamheid bij het uitwerken van diverse opdrachten en we stimuleren je om de leidinggevende actief te betrekken bij jouw oriëntatieroute en follow-up.

We werken met diverse activerende werkvormen en doen een beroep op hoofd, hart en handen om tot de kern te komen van wat jou in het keuzeproces beweegt. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het oriëntatietraject verzorgd door één of twee trainers.

Programmalijn

Persoonlijke intakes

Bijeenkomst 1

A. Persoonlijk leiderschap & Leidinggeven aan jezelf

 • Wat is mijn vraag en wat is mijn bedoeling?
 • Wie ben ik?; Wat kan ik?; Wat wil ik?

B. Schoolleiderschap & Leidinggeven in het onderwijs

 • Functiebouwwerk: beroepen, competenties en bekwaamheidseisen
 • Diversiteit in leidinggevende functies in onderwijs en eigen school

Werkopdrachten:

 • Externe oriëntatie
 • Zelfonderzoek en reflectie
 • Bouwstenen voor een eigen profiel

Bijeenkomst 2

A. Persoonlijk leiderschap & Leidinggeven aan jezelf

 • Loopbaanperspectieven en scenario’s
 • Mijn persoonlijk statuut
 • Profileren en presenteren

B. Schoolleiderschap & Leidinggeven in het onderwijs

 • Werkveldverkenning
 • Te managen processen in de school (onderwijskundig; HR; bedrijfsvoering; huisvesting; kwaliteitsbeleid) en hun onderlinge verbinding
 • Rol en positie als leraar, leraar-leider, leider

Werkopdrachten:

 • Loopbaanscenario’s en ontwikkelrichting
 • Zelfonderzoek en feedback
 • Profileren en presenteren

Coachgesprek

Verdiepend gesprek over persoonlijke belemmeringen en hulpbronnen.

Bijeenkomst 3

A. Persoonlijk leiderschap & Leidinggeven aan jezelf

 • Leiderschapsprofiel en carrièrepad
 • Welke keuzes maak ik?
 • Krachtig presenteren (profiel en plan van aanpak)

B. Schoolleiderschap & Leidinggeven in het onderwijs

 • Leidinggeven aan anderen
 • Mobiliteit en ontwikkelperspectieven binnen de school
 • Follow-up. Vraag, opbrengst en voortgang

Follow-up

Na het gevolgde traject neem je het initiatief om met jouw leidinggevende in gesprek te gaan over de gewenste ontwikkelrichting en de mogelijkheden voor doorgroei of doorstroom.

Locatie

De startdag vindt plaats op een externe vergaderlocatie regio Arnhem of Nijmegen.

De middagbijeenkomsten en de coaching vindt plaats bij Marant in Elst of op een externe locatie.

Kosten

De financiële investering wordt later bekend gemaakt.

Meer informatie

Mocht je meer informatie wensen over het traject of een traject op maat, neem dan contact op met Petra van Oorschot, senior trainer en coach (p.vanoorschot@marant.nl / 06 229 333 18).

Deel deze opleiding