Home » Opleidingen » TINK training: taal- en interactievaardigheden

TINK training: taal- en interactievaardigheden

 • Type Training
 • Groepsgrootte In overleg
 • Aantal bijeenkomsten In overleg
 • Kosten In overleg
4.6/5
Gem. uit 9 ervaringen

Kinderen ontwikkelen zich constant: tijdens het eten, verschonen, spelbegeleiding en zo verder. In de peuterspeelzaal en de kinderopvang is het stimuleren van die ontwikkeling van het kind ingebed in het dagprogramma. Goede taal- en interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers zijn hierbij de sleutel tot ontwikkeling. Daarnaast zijn diezelfde vaardigheden belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s.

Met TINK leert je extra effectief omdat het werk op de groep altijd het uitgangspunt is. Echte situaties met kinderen en collega’s staan centraal waardoor zowel taal- als interactievaardigheden geoefend kunnen worden.

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Doelstelling

Na de TINK training:

 • heb je inzicht in je eigen taalniveau en de kwaliteit van je interactievaardigheden;
 • kun je de zes interactievaardigheden herkennen en bewust toepassen;
 • kun je de taalvaardigheid van kinderen effectief stimuleren;
 • kun je kritisch reflecteren op het eigen handelen en dat van collega’s.

Inhoud

In TINK staan zes interactievaardigheden centraal:

 • Sensitieve responsiviteit
 • Respect voor autonomie van het kind
 • Structureren en grenzen stellen
 • Praten en uitleggen
 • Ontwikkelingsstimulering
 • Begeleiden van positieve interactie tussen kinderen

Praktisch

Werkwijze

In overleg met je organisatie wordt bepaald hoeveel trainingsbijeenkomsten nodig zijn. In de bijeenkomsten staan de zes interactievaardigheden centraal. We werken met casussen uit je eigen praktijk en leggen een verbinding met de theorie. Je oefent met vaardigheden als zelfreflectie, teamreflectie en feedback geven. Tussen de bijeenkomsten door voer je praktijkopdrachten en heb je teambesprekingen.

Certificaat

Als je met goed gevolg de training hebt doorlopen, ontvang je een certificaat.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het team van Het Jonge Kind via jongekind@marant.nl.

Deel deze opleiding