Home » Opleidingen » Vakmanschap

Vakmanschap

 • Start 13 mei 2020
 • Kosten €2600 excl. locatie en verblijf
Download brochure
/5
Gem. uit ervaringen

Intro

Eén van de instrumenten voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is het professionaliseringstraject Vakmanschap voor docenten waarin zij zich persoonlijk en professioneel verder kunnen ontwikkelen.

Er zijn docenten die zich verder willen en kunnen bekwamen in hun docentfunctie. Zij willen hun expertise uitbreiden, meer onderwijskundig leiderschap tonen en een meer actieve en sturende rol innemen in het proces van onderwijsverbetering en vernieuwing. Het gaat om talentontwikkeling en vakmanschap in de brede zin, zowel voor potentiële als voor benoemde LC en LD docenten, en vooral voor medewerkers die beschikken over enthousiasme en expertise en de gelegenheid willen benutten om te groeien als persoon en professional.

Doelgroep

Docenten uit het VO die zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen.

Opzet

Het traject Vakmanschap omvat zeven bijeenkomsten gedurende een jaar. Deze bijeenkomsten kennen de volgende thema’s en worden gerelateerd aan de praktijk en de leervragen van de deelnemers.

 1. Rol en positie (als niet-hiërarchisch leidinggevende: sectieleider, coördinator, procesbegeleider of projectleider)
 1. Eigen leiderschap (zelfonderzoek en zelfinzicht; gespreksvaardigheid; loopbaansturing)
 1. Projectleiderschap (planmatig werken aan vernieuwing of verbetering)
 1. Leidinggeven aan collega’s (leiderschapsstijlen; situationeel leidinggeven; coachvaardigheden; omgaan met weerstand; voorzitten van bijeenkomsten)
 1. Profileren en presenteren (profielschets; communicatiestijlen; presentatietechnieken; lichaamstaal)
 1. Leren van en met elkaar (intervisie, feedback, collegiaal leren)
 1. Open space (doelgroep- en leervraagafhankelijk)

Uitgangspunten

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het traject zijn de volgende punten van belang:

 • De groep bestaat uit twaalf tot zestien deelnemers en de bijeenkomsten worden verzorgd door twee trainers.
 • Voorafgaand aan de training wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd – voor potentiële deelnemers en geïnteresseerde leidinggevenden – en na de definitieve aanmelding worden intakegesprekken gehouden in kleine groepen.
 • Van de leidinggevenden wordt een actieve rol verwacht in het begeleiden van de deelnemers. Zij ontvangen hierover een informatieve flyer.
 • Via persoonlijke eindpresentaties op de slotmiddag geven de deelnemers een inkijkje in leertraject en transfer. Hun leidinggevenden zijn hierbij aanwezig.
 • De opleiders begeleiden de deelnemers gedurende het traject via een of twee coachingsgesprek(ken) en online begeleiding (voortgang en reflectie).
 • Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname bij voldoende aanwezigheid (minimaal 6 bijeenkomsten en een vervangingsopdracht bij afwezigheid), het volbrengen van de werkopdrachten en de slotpresentatie, en deelname aan de coachbijeenkomst(en).
 • De studielast bedraagt circa 100 uur, exclusief uitvoering van de ontwikkelopdracht in de school.

Bij aanvang van het traject formuleren de deelnemers – in samenspraak met hun leidinggevende – hun persoonlijke ontwikkeldoelen en deze vertalen zij naar een plan van aanpak. Onderdeel daarvan is een (onderwijskundige) ontwikkelopdracht waaraan zij gedurende het traject uitvoering geven.

Naast de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van coaching en feedback, en reflecteren zij op hun ervaringen en leeropbrengsten.

Werkwijze

De bijeenkomsten zijn interactief en het geleerde kan direct in de praktijk worden gebracht waardoor het traject duaal en duurzaam is.

We werken afwisselend met individuele en groepsopdrachten en maken via reflectie, feedback en intervisie gebruik van inzichten, casuïstiek en ervaringen van de deelnemers. Naast de bijeenkomsten werken zij zowel aan hun ontwikkeldoelen en ontwikkelopdracht, als aan opdrachten die voortvloeien uit de leerbijeenkomsten.

Via het online leerplatform Studytube kunnen de deelnemers tussen de bijeenkomsten door blijven leren door het volgen van online trainingen, en het bestuderen van video’s en artikelen. Ook informatie over het traject en leeropdrachten worden via deze digitale omgeving gedeeld.

Planning

Voorlichtingsbijeenkomst: 13 mei 2020 – 15.30 tot 17.00 uur bij Marant, Nieuwe Aamsestraat 84 in Elst. Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan hier.

Bijeenkomsten:

 • Startbijeenkomst: 9 juni 2020 – 15.30 tot 17.30 uur
 • Bijeenkomst 1: 15 september 2020 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 2: 28 oktober 2020 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 3: 3 december 2020 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 4: 18 januari 2021 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 5: 18 maart 2021 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 6: 13 april 2021 – 9.00 tot 16.30 uur
 • Bijeenkomst 7: 11 mei 2021 – 9.00 tot 17.30 uur (tevens slotmiddag met leidinggevenden vanaf 13.30 uur)

De coachgesprekken worden in overleg ingepland.

Kosten

De kosten voor dit traject bedragen €2600 (bij voldoende aanmeldingen), excl. de kosten voor locatie en verblijf (lunch, diner, consumpties).

Aanmelden

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan op deze pagina.

Aanmelden voor het traject Vakmanschap kan op deze pagina.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het traject contact op met coördinator Regina Reiniers (e-mail/ 06 330 578 75) of trainer/opleider Petra van Oorschot (e-mail / 06 229 333 18).

Deel deze opleiding