Home » Opleidingen » Vakmanschap

Vakmanschap

 • Duur 1 jaar
 • Type Ontwikkeltraject
 • Kosten €2900
 • Start September 2022
Direct aanmelden Download brochure
4.4/5
Gem. uit 24 ervaringen

Intro

Eén van de instrumenten voor ontwikkelingsgericht personeelsbeleid is het leertraject Vakmanschap voor docenten waarin zij zich persoonlijk en professioneel verder ontwikkelen. Steeds meer scholen geven vorm aan gedeeld leiderschap en dat betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid.

Er zijn docenten die zich verder willen bekwamen in hun docentfunctie en meer verantwoordelijkheid willen. Zij willen hun expertise uitbreiden, meer onderwijskundig leiderschap tonen en een meer actieve en sturende rol innemen in het proces van onderwijsverbetering en vernieuwing. Het gaat om talentontwikkeling en vakmanschap in de brede zin, zowel voor potentiële als voor benoemde LC en LD docenten, en vooral voor medewerkers die beschikken over enthousiasme en expertise en de gelegenheid willen benutten om te groeien als persoon en professional. In dit traject ontwikkelen ze de kennis en vaardigheden  om als ‘informeel’ leider sterker te kunnen sturen in hun eigen organisatie.

Doelgroep

Docenten uit het VO die zich persoonlijk en professioneel willen ontwikkelen.

Opzet

Het traject Vakmanschap omvat zeven bijeenkomsten gedurende één jaar. Deze bijeenkomsten kennen de volgende thema’s en worden gerelateerd aan de praktijk en de leervragen van de deelnemers.

 1. Rol en positie (als niet-hiërarchisch leidinggevende: sectieleider, coördinator, procesbegeleider of projectleider)
 1. Eigen leiderschap (zelfonderzoek en zelfinzicht; gespreksvaardigheid; loopbaansturing)
 1. Projectleiderschap (resultaatgericht werken aan vernieuwing of verbetering, visieontwikkeling)
 1. Leidinggeven aan collega’s (leiderschapsstijlen; situationeel leidinggeven; coachvaardigheden; omgaan met weerstand; voorzitten van bijeenkomsten)
 1. Profileren en presenteren (profielschets; communicatiestijlen; presentatietechnieken; lichaamstaal)
 1. Leren van en met elkaar, bouwstenen voor een lerende organisatie (intervisie, feedback, collegiaal leren)
 1. Open space (doelgroep- en leervraagafhankelijk)

Uitgangspunten

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het traject zijn de volgende punten van belang:

 • De groep bestaat uit twaalf tot zestien deelnemers en de bijeenkomsten worden verzorgd door een of twee trainers (afhankelijk van de groepsgrootte).
 • Voorafgaand aan de training wordt een online voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd – voor potentiële deelnemers en geïnteresseerde leidinggevenden – en na de definitieve aanmelding is er een korte bijeenkomst voor kennismaking en persoonlijke feedback op de ontwikkelopdrachten.
 • Van de leidinggevenden wordt een actieve rol verwacht in het begeleiden van de deelnemers door het op regelmatige basis voeren van een voortgangs-/feedbackgesprek en het bijwonen van de eindpresentatie.
 • Via individuele eindpresentaties op de slotmiddag geven de deelnemers een inkijkje in leertraject en hun persoonlijke leeropbrengsten. Hun leidinggevenden zijn hierbij aanwezig.
 • De trainers begeleiden de deelnemers gedurende het traject. Er is minimaal 1 coachgesprek en daarnaast is er online begeleiding (voortgang en reflectie).
 • De deelnemers ontvangen een certificaat bij voldoende aanwezigheid (minimaal 6 bijeenkomsten en een vervangingsopdracht bij afwezigheid), het volbrengen van de tussentijdse verwerkingsopdrachten, de eigen slotpresentatie en deelname aan de coachbijeenkomst(en).
 • De studielast bedraagt circa 100 uur, exclusief uitvoering van de ontwikkelopdracht in de school.

Bij aanvang van het traject formuleren de deelnemers – in samenspraak met hun leidinggevende – hun persoonlijke ontwikkeldoelen en deze vertalen zij naar een plan van aanpak. Onderdeel daarvan is een (onderwijskundige) ontwikkelopdracht waaraan zij gedurende het traject uitvoering geven.

Naast de bijeenkomsten maken de deelnemers gebruik van coaching en feedback, en reflecteren zij op hun ervaringen en leeropbrengsten.

Werkwijze

De bijeenkomsten zijn interactief en het geleerde kan direct in de praktijk worden gebracht waardoor het traject duaal en duurzaam is.

We werken afwisselend met individuele en groepsopdrachten en maken via reflectie, feedback en intervisie gebruik van inzichten, casuïstiek en ervaringen van de deelnemers. Naast de bijeenkomsten werken zij zowel aan hun ontwikkeldoelen en ontwikkelopdracht, als aan opdrachten die voortvloeien uit de leerbijeenkomsten. We communiceren via MS Teams en materialen zijn daarop voor elke deelnemer beschikbaar.

Planning

Voorlichtingsbijeenkomst: 15 juni 2022 – 15.00 tot 17.30 uur (online). Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan hier.

Bijeenkomsten:

 • Startbijeenkomst: 7 september 2022 – 15.30 tot 17.00 uur (in Elst)
 • Bijeenkomst 1: 29 september 2022 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 2: 31 oktober 2022 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 3: 8 december 2022 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 4: 18 januari 2023 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 5: 16 februari 2023 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 6: 27 maart 2023 – 9.00 tot 17.00 uur
 • Bijeenkomst 7 (slotdag): 20 april 2023 – 9.00 tot 17.00 uur

De coachgesprekken worden in overleg ingepland.

De locatie van de bijeenkomsten wordt nog bekend gemaakt.

Kosten

De kosten voor dit traject bedragen €2900 (bij voldoende aanmeldingen), excl. de kosten voor locatie en verblijf (lunch, diner, consumpties).

Aanmelden

Aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst kan op deze pagina.

Aanmelden voor het traject Vakmanschap kan hier.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze opleiding? Laat dan hier je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Deel deze opleiding