Home » Privacy

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt stichting 1801 gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement neemt op bijvoorbeeld de nieuwsbrief, een cursus/training of een congres bezoekt, gebruikmaakt van onze (interactieve) diensten, je interesse opgeeft of op een andere wijze jouw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met 1801. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

1801 gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om je van (nieuwe) producten en diensten van 1801 of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen kan om persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Wij geven je daarbij de volgende garanties:

  • Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend.
  • Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.
  • De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van jouw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Download de ‘Privacyverklaring Persoonsgegevens’

Bovenstaande privacyverklaring is opgesteld door OnderwijsAdvies, de rechtsvoorganger van 1801 en fusiepartner van Marant.

Deel deze pagina