Home » Subsidieregeling Schoolkracht: vraag hem snel aan!

Subsidieregeling Schoolkracht: vraag hem snel aan!

Datum: 1 december 2020

Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling Schoolkracht gepubliceerd. Met deze subsidie kunnen schoolleiders en leraren tijd en ruimte vrijmaken om schoolontwikkeling op hun school nader vorm te geven, uit te werken, en er met hun collega’s in het team mee aan de slag te gaan. Uitgangspunt daarbij is kwalitatief goed of beter onderwijs voor de leerlingen, maar er liggen ook kansen in andere manieren van organiseren voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden (zoals vermindering van werkdruk of het creëren van meer ontwikkeltijd) en het versterken van het gevoel van eigenaarschap bij het team.

Waarvoor kan de subsidieregeling Schoolkracht worden ingezet?

De subsidie wordt verstrekt voor schoolontwikkeling met als doel:

  • het aanjagen en bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en organisatie van het onderwijs;
  • schoolleiders of leraren in staat te stellen om hun ideeën voor ontwikkeling of innovatie op de eigen school verder uit te werken en door te voeren; en
  • het bevorderen van het professioneel handelen binnen de school, van zowel de schoolleider als de overige teamleden.

Een aanvraag kan worden ingediend voor één of meer van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid; en
  • digitalisering.

Wie kunnen de aanvraag voor de subsidieregeling Schoolkracht indienen?

Aanvragen kunnen, namens het bevoegd gezag van een bekostigde school, worden ingediend door schoolleiders en leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs. Voor 2021 is een budget van € 3 miljoen voor het primair onderwijs en € 2 miljoen voor het voortgezet onderwijs beschikbaar. Het subsidiebedrag per aanvraag is maximaal € 30.000. Per school mag één aanvraag worden ingediend.

Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Aanvragen voor de subsidie Schoolkracht kunnen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

We ontzorgen je graag!

Heel fijn zo’n subsidie, maar… Je hebt vast al genoeg te doen als schoolleider of leraar, en het opstellen van een aanvraag of het vormgeven van de invulling kost toch weer even tijd. Het goede nieuws is dat je niet alles zelf hoeft te doen. Wij denken graag met je mee over de invulling van de subsidie. Zo zou je aan de slag kunnen met het (door)ontwikkelen van thema’s als ‘waarderend onderzoek’, ‘contact tussen generaties’, ‘ouders op school’ of ‘keuzes in vak en beroep in deze tijd’. Liever iets heel anders? Je kunt er ook voor kiezen om met digitalisering of leiderschap aan de slag te gaan. Neem snel contact met ons op en we bespreken graag de mogelijkheden met je!

Contact

Voor meer informatie over de subsidieregeling Schoolkracht of de invulling daarvan kun je contact opnemen met:

  • Anne Jan van den Dool: a.vandendool@marant.nl of 06 174 581 13
  • Harry Jansen: h.jansen@marant.nl of 06 204 197 04
Deel dit artikel

Laat hier een reactie achter:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.